Doba adventu

07.12.2015 09:21

Advent / z lat. adventus - příchod / je začátek církevního roku. Období čtyř týdnů před Vánoci. Doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovního rozjímání a dobročinosti.                                                                       

V západní tradici je dobou zklidnění. To odpovídalo životu našich předků, kteří pracovali během roku od jara do podzimu. Zimní období bylo časem odpočinku.

Tento čas přináší nový silný příliv Boží Lásky. Připomínáme si narození Ježíška. Božského dítěte, mistra, který přinesl lidem poselství lásky a míru. Vede nás k rozjímání a duchovnímu pohroužení do sebe. Myslíme na své blízké, nakupujeme dárky, chceme potěšit jejich srdce. Vnímáme větší spojení s rodinou. Také propojení s lidskou rodinou. Cítíme klid a mír, který se snáší spolu se sněhovými vločkami na Zemi. Vede nás k přemýšlení nad celým rokem. Co nám dal a vzal. Co se nám podařilo vykonat, čeho jsme dosáhli. Je to příležitost přehodnotit naše plány a záměry. Jsou-li pro nás ještě platné nebo je třeba nastavit nový pohled na život. Cítíme posvátnost tohoto období. S nadějí nahlížíme k budoucímu roku. Co nám nového přinese. Snažme se otevřít naše duše. Ať je našim záměrem láska, soucit a mír pro celou planetu. Dávné poselství o novém příchodu mesiáše není o hmotném zrození nového Ježíše. Každý sám v sobě nechť oslaví toto spojení s energií mistra uvnitř sebe. Je to o otevření duše svému vyššímu Já, božskému kousku v nás. Jsme úžasné duchovní bytosti. Doba, kdy člověk hledal svého mistra nebo guru je minulostí. Cítíme, že tuto sílu máme v sobě. V naší duši je láska a vedení všech mistrů, co kdy kráčeli po této Zemi. Tam se teď obracejme s nadějí a důvěrou. Jsme všichni propojeni v multidimenzionálním světě. Jsme součástí božské bytosti s nekonečnými možnostmi. Jako buňky jednoho dokonalého těla. Prociťme jednotu a žádejme to nejlepší, co můžeme. Lásku a mír pro lidskou rodinu.