Síla odpuštění

30.11.2015 08:38

Sami sebe trápíme svými soudy . Vytváříme si lži o sobě a ostatních. Tím dovolíme, dáváme moc něčemu, co zakrývá pravdu. Žijeme v chaosu myšlenek a emocí. Netušíme, kým ve skutečnosti jsme. Bičujeme svoji bytost vlastní kritikou nedostatečnosti. Děláme ze sebe oběti a bereme si sílu, žít skutečný život ve vlastní pravdě.


Láska a odpuštění sobě a ostatním jsou cestou ke svobodě. Proč nechat moc něčemu ve své hlavě, co nás trýzní a vytváří z nás slabé a ubohé.

Odpusťme si za všechno s vědomím, že dnes jsme tím kým jsme. Nic v minulosti to nemůže změnit. Odpusťme těm, kteří nám ublížili, a zapomeňme na to. Uchovávejme si jen krásné vzpomínky. Proč dávat moc nad svým životem osobě, která nám ublížila.

Propouštíme a bereme si zpátky sílu a moc nad sebou. Využijme toho. Odpouštěním člověku, neschvalujeme jeho čin. Trháme pouta, kterými jsme s ním, ve své zlobě spojeni. Bereme si zpátky svoji svobodu. Žijeme v čase a prostoru. Využijme svůj čas lepším způsobem. Tvořme prostor lásky a radosti. Vpusťme do svého srdce soucit a odstraňme vše, co nám brání vidět skutečnou pravdu.