Vyšší Já

15.02.2016 10:55

Lidská bytost je komplexem mnoha do sebe zapadajících částí.

Tvoří nás fyzické já, ale také nefyzické duchovní Já.

Nefyzická část je aspektem, který nás propojuje s Bohem, nebo chcete-li zdrojem, podstatou. Skrze vnitřní bytost se zdroj projevuje ve fyzickém světě. Je expanzivní, tvořivá. Z tohoto stanoviska pozorujeme, vnímáme, představujeme si, přemýšlíme, cítíme a víme.

Než jsme vstoupili do těla plně jsme si uvědomovali svoji nefyzickou část. Stejně jako si teď uvědomujeme svoji fyzickou podstatu. Chápali jsme tento aspekt, jak nekonečnou perspektivu nebo zdroj ryzí, čisté pozitivní energie lásky. Cítili jsme dokonalou ochranu a jistotu bezpečného vedení.

A přesto, že jsme vstoupili do fyzického těla a vědomí, které teď pociťujeme jako my, naši vlastní osobnost, nepřestala nefyzická část bytí existovat. Je s námi stále spojena, i když mnozí ji nedokáží přes závoj nevědomí vnímat. Máme tendenci chápat tyto části jako oddělené. Ale nefyzické Já stále přemýšlí o naší bytosti a určuje směr a tvoření našeho života.

Vnitřní bytost promítla své vědomí do fyzické podstaty a my jsme se narodili. Žijeme, dýcháme, myslíme a zároveň i naše vnitřní bytost žije a myslí a existuje. Jsme nejzašším prodloužením nefyzické existence, zdroje, Boha. Skrze nás prožívá a tvoří. Oddělenost je jen zdánlivá z našeho úhlu pohledu ve fyzickém světě.

Existují dva pohledy na svět fyzický a nefyzický. Pro náš život není nic důležitějšího než vztah mezi nimi.

Nastolíme-li soulad mezi fyzickým a nefyzickým prostřednictvím našich myšlenek a emocí, dokážeme ovlivnit svůj život, tak jak si přejeme. Většina lidí netvoří vědomě. Jejich život je výsledkem chaosu myšlenek, vycházejících z jejich mysli. Pokud na chvíli zkusíme pozorovat proud našich myšlenek, vidíme směr kam se ubírají. Můžeme pak posoudit, jestli se to slučuje s naší touhou, co bychom chtěli. Pokud ano jsme v souladu a cítíme se uvolnění. Jdeme správným směrem. Ale většinou pociťujeme nesoulad. Naše vyšší Já nás vede jedním směrem a naše fyzické já jde proti. Tímto způsobem nikdy nelze naplnit naše touhy a přání. Tvořivý zdroj vidí věci z větší perspektivy a proto nás vždy vede správným směrem.

Vyšší Já, nefyzická bytost tvoří pomocí myšlenek a emocí určitou vibrační úroveň ve fyzickém světě. Navážeme-li na tuto vibraci činem, zhmotní se naše touha ve hmotě. Důležité je pochopit, že myšlenka vždy předchází akci. Potkáváme lidi, kterým jde vše jakoby samo od sebe. Je to tím, že oni si vše nejdříve vytvoří ve svém vibračním depozitáři a až následně tvoří akci ve hmotě. Vše je už vlastně dávno vytvořené a zhmotňení už je jen konečnou fází. Ale pokud tlačíme na činy a naše vibrace nejsou dostatečné, jen se příliš nadřeme a výsledek buď nepřichází nebo není trvalý.

Meditace je dobrou formou, jak se spojit s vnitřní bytostí. V uvolněném, relaxovaném stavu můžeme vnímat skutečný směr, jakým nás vede naše vyšší Já. Zkuste si položit otázku, na kterou chcete znát odpověď a vnímejte, co k vám přichází. Časem dokážete rozpoznat rozdíl mezi myšlenkami. Ty, které pocházejí od vnitřní bytosti jsou vždy plné lásky a cítíte při nich úlevu. Nejsou naplněny strachem a obavami. Naše část spojená s Bohem nás vždy vede cestou k radosti a vnitřnímu míru. Usilujeme-li o soulad budeme si vždy vybírat myšlenky, které tomu odpovídají. Bez ohledu na to, co se nám snaží vnutit okolí. Naše duše se pak naplňuje světlem a náš duch se rozpíná stále více a my cítíme propojení s celým vesmírem. Tyto pocity v nás vyvolají soucit a lásku se všemi bytostmi, nejen na Zemi. A to je cesta k lepší mírumilovné společnosti. Jen pokud bude každý pracovat sám na sobě a změní své nastavení, své vibrace. Svým vibračním polem pak ovlivňujeme i ostatní v našem okolí i celou planetu. Protože planeta reaguje na lidskou mysl. Přitom zůstává, jako nejvyšší zákon svobodná vůle každého jednotlivce. Nelze tak změnit kohokoliv ve svém okolí pokud on sám nebude chtít. Ale je možné svým vlastním příkladem umožnit jiným, aby začali svou vlastní proměnu. Naše vnitřní bytost nás nenutí jít určitým směrem, ale pokud chceme žít šťastný a spokojený žvot ukazuje nám k němu cestu.