Moje osoba není důležitá. Důležitá je SÍLA, která vychází z mého spojení s VESMÍREM... 

       S Vesmírnou tvořivou silou...