Když řekneš, že to nezvládneš, tak to taky nezvládneš. Pozor nač přistoupíš.        

don Miguel Ruiz                

 

 

 VÍTÁM VÁS NA SVÝCH STRÁNKÁCH

 

 

 

 

Jak pomáhám

Přenos energie - životní síla, prána je tím, co prostupuje celým vesmírem, není závislá na čase a prostoru, proto její působení funguje i na dálku. Skrze napojení na tvořivý zdroj vnímám energie a případné disharmonie v lidském komplexu těla a duše.

Práce s energetickým systémem čaker - vyčištění a posílení.

Tento energetický systém je vlastně naším motorem. Pokud nepracuje správně, nemůžeme ani naše tělo dobře fungovat.

Poradenství a odblokování  - negativní myšlení časem způsobí energetické bloky v měkkých tkáních v našem těle. Energetické proudění se zpomalí nebo zastaví. Nedostatek životní síly způsobí oslabení příslušné části těla a nakonec se projeví fyzicky poruchou funkce orgánů, tedy "nemocí". Skrze podvědomí v hluboce relaxovaném stavu se lze dopátrat příčiny, buď konkrétní situace , emoce či myšlenky, která byla spouštěčem. Poté následně pracovat na jejím odstranění a zharmonizování celého systému těla a duše.

Udržujme svoje myšlenky čisté a láskyplné.Nepodceňujme sílu odpuštění a pozitivních afirmací.

Bachovy květové esence - tyto jemné energetické esence z květů rostlin a stromů dokáží vyladit a zharmonizovat emoční tělo. Pomáhají odstranit negativní emoce - strach, zlobu, vztek, žárlivost atd.

To je nutné k tomu, abychom udrželi svou mysl v harmonii.

Tím udržujeme své tělo zdravé a plné síly.

Jak vidíte všechny části naší bytosti jsou provázané. jedno souvisí s druhým. A jedno druhé ovlivňuje.

Důležitý je záměr. Určuje směr kam namíříme svoji energii. Stačí chtít, rozhodnout se převzít zodpovědnost do svých rukou.

Všichni jsme bytosti svobodné vůle.

Vesmír je neomezený. Omezení a překážky vycházejí jen z naší mysli. Záleží na naší víře a vůli. Sílu změny máme v sobě.

 

 Cena jedné konzultace / 50-60 min. /     700,- kč.

 
Odblokování skrze regrese, tedy vhled do minulosti, vyžaduje osobní návštěvu.
Ostatní konzultace - Bachovy esence, diagnostika a bylinky, případně působení na dálku lze konzultovat po telefonu.
 
 
 

 

Poselství pro lidskou duši.

 

Buď láskyplná.

Buď silná s vědomím, že jsi Boží částí.

Rozdávej Lásku sobě i druhým.

Neustávej ve svém hledání a nacházení pravdy.

Cti pravdu druhých.

Tvé myšlenky a činy ať jsou naplněny moudrostí.

Měj k sobě úctu.

Věz, že vždy děláš to nejlepší, co můžeš.

Otevři své srdce. Láska, která z něj proudí,  je nekonečná.

Projevuj se tvořivě a zodpovědně. Tvé záměry a činy určují tvůj život.

Měj trpělivost. Věci se dějí svým vlastním tempem.

Postav se svým strachům a nahraď je Láskou.

Odpouštěj. To tě osvobodí od pout.